Przejdź do menu Przejdź do treści

O konsultacjach w mediach – projekt dla wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych

Informujemy o wznowieniu konsultacji na Pomorzu. Oprócz pism zapraszających na spotkania informacyjno-konsultacyjne właścicieli gruntów na projektowanych przebiegach linii, plakatów rozwieszanych na tablicach sołeckich oraz informacji na stronach i w mediach społecznościowych gmin – staramy się rozpowszechniać informacje przez media lokalne i regionalne. O spotkaniach w powiecie tczewskim pisze np. portal tcz.pl.