Przejdź do menu Przejdź do treści

Baza wiedzy

Zachęcamy do korzystania z bazy wiedzy. W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje na temat Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, naszego podejścia do środowiska oraz inne materiały związane z procesem inwestycyjnym. Liczymy, że zawarte tutaj treści pomogą Państwu zbudować wiedzę na temat naszych inwestycji.

Rola PSE w sektorze elektroenergetycznym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zarządzają pracą całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Od lat dbamy o sprawne działanie tego systemu, na który składają się jednostki wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i rozdzielające energię. W ten sposób zapewniamy ciągłość dostaw energii oraz jej powszechną dostępność.

 

 

Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) tworzą trzy podsystemy odpowiadające za poszczególne zadania.

Wytwarzanie energii elektrycznej  ̶̶  produkcja energii przez źródła wytwarzania, którymi w systemie elektroenergetycznym są elektrownie, elektrociepłownie i źródła rozproszone.

Przesyłanie energii elektrycznej  ̶̶  realizowane jest przez operatora systemu przesyłowego, którego funkcję pełnią PSE. Odbywa się siecią przesyłową w celu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej.

Dystrybucja energii elektrycznej  ̶̶  realizowana jest przez operatorów systemu dystrybucyjnego, polega na dostarczaniu energii sieciami dystrybucyjnymi do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych przyłączonych do tej sieci.

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki efektywnemu funkcjonowaniu odpowiednio rozwiniętego systemu przesyłu i dystrybucji energii, czyli systemu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. W uproszczeniu, cały proces od momentu wytworzenia do dostarczenia energii odbiorcy wygląda następująco:

  • elektrownie – węglowe, gazowe, wodne, słoneczne, wiatrowe, a wkrótce także jądrowe – produkują energię, po czym w stacjach SN/NN (średnich napięć / najwyższych napięć) podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości,
  • liniami najwyższych napięć (NN, w Polsce 220 i 400 kV) przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN (najwyższych napięć / wysokich napięć), gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV,
  • liniami wysokich napięć (WN, w Polsce o napięciu 110 kV) dystrybuuje się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN,
  • liniami średnich napięć (SN, w Polsce o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV) energia dostarczana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nn,
  • liniami niskiego napięcia (nn – najniższych napięć, 400 i 230 V) energia przekazywana jest do końcowych odbiorców (np. gospodarstw domowych).
pole
pole
pole
pole
pole
pole
Elektrownie i
elektrociepłownie
Stacje
SN/NN
Linie przesyłowe
PSE
Stacje
transformatorowe
NN/WN
Duzi odbiorcy
przemysłowi zasilani
z sieci wysokiego
napięcia