Przejdź do menu Przejdź do treści

O nas

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego na terenie całego kraju. PSE odpowiadają za eksploatację i rozwój infrastruktury przesyłowej, czyli linii i stacji najwyższych napięć (220 i 400 kV). Służą one do dostarczania energii elektrycznej z miejsc jej wytwarzania do systemów dystrybucyjnych, skąd trafia do odbiorców.

PSE odpowiadają również za bilansowanie systemu, czyli zapewnienie równowagi między zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz jej produkcją w każdej sekundzie.

Więcej o funkcjonowaniu systemu można przeczytać na stronie PSE.

Infrastruktura przesyłowa PSE (stan na 31.12.2022).

Dowiesz się więcej o PSE https://www.pse.pl/home

Napełniamy Polskę Mocą