Przejdź do menu Przejdź do treści

Nasze inwestycje

Nasze inwestycje

Rozbudowujemy i modernizujemy elektroenergetyczną infrastrukturę przesyłową. Dzięki temu w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zapewni jego niezawodne działanie.

Plan inwestycyjny PSE w liczbach:
(inwestycje realizowane i zaplanowane do roku 2036 włącznie)

252
sieciowe zadania inwestycyjne
5 225 km
przyrost długości torów linii 400 kV
775 km
przyrost długości linii HVDC
27
nowych stacji elektroenergetycznych
110
modernizowanych stacji elektroenergetycznych
61,8 mld zł
bieżąca wartość nakładów inwestycyjnych

Infrastruktura przesyłowa jest systematycznie rozbudowywana, by zapewnić bezpieczną pracę systemu. Obecnie realizujemy największy program inwestycyjny w swojej historii. Dzięki niemu możliwa będzie transformacja energetyczna, w tym przyłączenie nowych źródeł wytwórczych oraz dużych odbiorców energii elektrycznej. Nasze inwestycje są opisane w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP), uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązujący PRSP koncentruje się na inwestycjach wspierających:

 • transformację energetyczną Polski, w tym integrację dużych ilości mocy odnawialnych źródeł energii (OZE) z Krajowym Systemem Energetycznym (KSE),
 • bezpieczeństwo pracy KSE.

Wybrane cele inwestycji PSE:

 • wyprowadzenie mocy z polskich morskich farm wiatrowych na Bałtyku,
 • wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowych,
 • integracja lądowych źródeł OZE z KSE,
 • przyłączenie nowych, stabilnych źródeł wytwórczych i magazynów energii,
 • zwiększenie potencjału sieci krajowych do transportu energii przez Polskę jako hub tranzytowy,
 • zasilenie w energię elektryczną nowych odbiorców przemysłowych, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • wsparcie rozwoju elektromobilności oraz elektryfikacji ciepłownictwa.

Warto wiedzieć

Inwestycje realizowane przez Spółkę nie mają charakteru komercyjnego. Ich celem jest zapewnienie niezawodnej pracy infrastruktury przesyłowej, dzięki której energia elektryczna może być dostarczona do odbiorców w całym kraju.

Budowa i modernizacja stacji oraz linii, podobnie jak cała działalność PSE, są finansowane z środków publicznych – taryfy przesyłowej ustalanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jej wysokość jest widoczna na rachunkach za prąd każdego odbiorcy.

 

Korzyści z budowy intrastruktury elektroenergetycznej

Gwarantując stabilne dostawy energii elektrycznej na danym obszarze, PSE pomagają realizować szereg funkcji istotnych z punktu widzenia regionów oraz społeczności lokalnych.

Korzyści wynikające z inwestycji infrastrukturalnych:

 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostaw energii dla regionu poprzez zwiększenie dostępności energii elektrycznej,
 • ograniczenie ryzyka awarii poprzez zastępowanie wyeksploatowanych instalacji nowoczesnymi konstrukcjami,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom warunków odpowiednich do lokowania i rozwijania działalności gospodarczej, czego efektem są nowe miejsca pracy oraz wpływy podatkowe do budżetów gmin,
 • ograniczanie strat energii elektrycznej, a w konsekwencji również jej kosztów, poprzez zwiększanie napięcia sieci przesyłowych oraz stosowanie wysokiej jakości materiałów do ich konstrukcji,
 • znaczące wpływy budżetowe z podatków odprowadzanych do gmin – corocznie do budżetów gmin wpływają z tytułu podatku od nieruchomości opłaty w wysokości 2 proc. wartości inwestycji zrealizowanych na ich obszarze,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości – zatrudnianie lokalnych firm jako podwykonawców,
 • impuls do modernizacji oraz rozwoju lokalnej infrastruktury dystrybutorów energii elektrycznej,
 • zwiększanie możliwości przyłączeniowych dla lokalnych źródeł wytwarzania energii, w tym w szczególności OZE,
 • wsparcie lokalnych społeczności*.

*Dowiedz się więcej – https://wzmocnijotoczenie.pl/

*Dowiedz się więcej – Akademia Mocy