Przejdź do menu Przejdź do treści

Gmina Słupsk – spotkanie z przedsiębiorcami – projekt dla wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych

Gmina Słupsk zorganizowała 27 października br. spotkanie inwestorów morskich farm wiatrowych oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z przedsiębiorcami z regionu słupskiego i województwa pomorskiego. Przedstawicielom lokalnego biznesu zaprezentowano możliwości włączenia się w przedsięwzięcia, które będą realizowane w gminie.

W Gminie Słupsk w najbliższych latach zaplanowano szereg strategicznych inwestycji związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. W polskiej strefie morza Bałtyckiego na wysokości powiatu słupskiego powstaną morskie farmy wiatrowe, z których energia zostanie dostarczona na ląd do stacji abonenckich. Aby prąd z morskiego wiatru mógł popłynąć dalej, do odbiorców w głębi kraju, Polskie Sieci Elektroenergetyczne wybudują w gminie Słupsk stację Krzemienica oraz linie przesyłowe o napięciu 400 kV.

Inwestycje związane z budową lądowej infrastruktury dla morskich farm wiatrowych stworzą możliwości do współpracy inwestorów oraz ich wykonawców z lokalnymi przedsiębiorcami.

– Infrastruktura służąca produkcji energii i wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych, gdy już powstanie, będzie nam towarzyszyła przez kolejne dziesięciolecia. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w proces budowy, a w przyszłości eksploatacji nowych obiektów – powiedziała Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk. Dzisiejsze spotkanie to okazja do zaprezentowania potrzeb inwestorów oraz możliwości naszych słupskich, lokalnych przedsiębiorców – dodała.

– Budowa stacji Krzemienica wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie realizowana przez generalnego wykonawcę, który zostanie wybrany w ramach przetargu nieograniczonego. Charakter prac budowlano-montażowych daje przestrzeń do wykorzystania potencjału lokalnych przedsiębiorców. Możliwy jest udział firm z rejonu Słupska i Pomorza już na etapie budowy drogi dojazdowej do stacji oraz przy niwelacji terenu samej stacji, a następnie przy realizacji zabudowań technologicznych – zapewniał Krzysztof Reń, Dyrektor Programu Inwestycyjnego w PSE.

– Nasz przyszły wykonawca będzie prowadził prace we współpracy z firmami z branży drogowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej, ogólnobudowlanej i sanitarnej. Dzięki spotkaniu lokalni przedsiębiorcy mogli poznać zakres naszych inwestycji, aby jak najlepiej przygotować się do ewentualnego złożenia oferty – dodał Konrad Witkowski z PSE, Kierownik Projektu Budowy Stacji Elektroenergetycznej w Krzemienicy.

PSE planują, że prace budowlane rozpoczną w drugiej połowie 2023 roku.

Inwestycje związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej są jednymi z ważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. Docelowa moc z wiatraków zlokalizowanych na Bałtyku (określona w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.) ma osiągnąć poziom do 11 GW. To około 20 proc. obecnego potencjału wytwórczego w Polsce. Ta ogromna moc zasili Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE), przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększania udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Więcej energii z OZE, to także mniej COw atmosferze. PSE zapewnią podłączenie morskich farm wiatrowych do KSE – umożliwiając dostarczenie energii z wiatru do odbiorców w całym kraju. Dzięki tym inwestycjom, Pomorze stanie się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.