Przejdź do menu Przejdź do treści

Nasza pomoc dała moc! Zrealizowaliśmy 21 projektów społecznych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” dla linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice

W II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami, zrealizowaliśmy 21 wyjątkowych inicjatyw społecznych których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Mikułowa -Świebodzice. Na realizację wszystkich projektów przyznaliśmy granty o łącznej wartości ponad 410 tysięcy złotych.

Do udziału w programie zaprosiliśmy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 17 gminach: Bolków, Siekierczyn, gmina wiejska Lubań, Miasto Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Wleń, Pielgrzymka, Paszowice, Świerzawa, Dobromierz, Platerówka, Strzegom, Świdnica, Sulików, Świebodzice. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów.

Jury programu nagrodziło łącznie 21 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowaliśmy się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Grant został przyznany m.in. na zakup defibrylatorów AED, wsparcie placówek oświatowych i wyposażenie ich w sprzęt multimedialny, a także budowę placów zabaw oraz działania w obszarze rewitalizacji terenów zielonych.

Przykładowe projekty:

 • Urząd Gminy w Świdnicy – projekt zakupu laptopów z oprogramowaniem do placówek oświatowych. Celem projektu jest poprawienie warunków zdalnego nauczania dla 6-letnich uczniów realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówkach. Sprzęt trafił do trzech szkół podstawowych i trzech przedszkoli na terenie gminy Świdnica.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzeszowie – projekt budowy parkingu rowerowego. Na terenie miasteczka została zamontowana zadaszona wiata oraz stojaki na rowery. W  ramach projektu ułożono kostkę brukową, a także posadzono kwiaty i krzewy, które zakwitną wiosną 2021 roku. W ramach inicjatywy wyznaczona została również trasa rowerowa, z której mogą korzystać mieszkańcy i turyści.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu – projekt zakupu sprzętu komputerowego (wraz z meblami do stanowisk pracy) oraz organizacji zajęć edukacyjnych w ośrodku.
 • Urząd Miejski w Lubaniu – projekt zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 2, z którego skorzystają pracownicy administracyjni oraz uczniowie.
  Z kolei na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Skorzystają one także z nowych urządzeń na siłowni plenerowej.
 • Urząd Gminy w Lwówku Śląskim – projekty zadaszenia gminnej muszli koncertowej oraz budowy systemu napowietrzania w miejskich stawach.
 • Urząd Gminy w Świebodzicach – projekt zakupu defibrylatorów AED. Każde
  z urządzeń wyposażone jest w specjalny program, który prowadzi ratującego przez cały proces udzielania pierwszej pomocy. Kupiono cztery defibrylatory, które ustawiono
  w najważniejszych punktach miasta o dużym zagęszczeniu mieszkańców: w Wodnym Centrum Rekreacji, Ratuszu Miejskim, na Dworcu Kolejowym oraz w Miejskim Ośrodku Zdrowia.
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie – projekt montażu pięciu klimatyzatorów z  funkcją oczyszczania powietrza. Klimatyzatory posiadają specjalne filtry ograniczające działanie smogu i poprawią jakość powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym. Funkcja klimatyzowania sprawdzi się natomiast w upalne dni.
 • Urząd Gminy w Siekierczynie – projekt zakupu niezbędnych środków i urządzeń do dezynfekcji, które zostały przekazane do jednostek organizacyjnych gminy.
 • Urząd Gminy w Bolkowie – projekt zakupu defibrylatora AED wraz z montażem punktu informacyjnego dot. bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Na terenie gminy wybudowano także dwie zadaszone altany na potrzeby spotkań integracyjnych i uroczystości z udziałem mieszkańców.