Przejdź do menu Przejdź do treści

Podsumowanie konsultacji – projekt dla wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych

W 2021 r. zaproponowaliśmy pierwsze przebiegi linii elektroenergetycznych i przeprowadził wiele spotkań – z władzami gmin objętych inwestycjami, właścicielami nieruchomości, mieszkańcami oraz licznymi instytucjami zaangażowanymi w przedsięwzięcie.

Przeprowadziliśmy:

  • 47 spotkań z władzami gmin i planistami gminnymi, w tym 22 spotkania wspólne z wójtami/burmistrzami i radami gmin objętych projektem.
  • 50 dyżurów konsultacyjnych z właścicielami gruntów na trasach linii, we wszystkich 22 gminach. Każdy trwał min. 4 godz. Łącznie – 200 godz. rozmów + liczne spotkania online oraz obsługa infolinii i skrzynki kontaktowej projektu.
  • 44 spotkania ze Starostwami, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, PGL Lasy Państwowe, PGW Wody Polskie, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków itd.)

Obejrzyj film o konsultacjach

Ponieważ zależało nam na poinformowaniu i wysłuchaniu opinii nie tylko właścicieli terenów położonych bezpośrednio pod projektowaną linią, informacje o spotkaniach rozpowszechnialiśmy również na plakatach w sołectwach, w lokalnych mediach oraz za pośrednictwem Internetu.

Dyżury konsultacyjne miały charakter ogólnodostępny i otwarty, choć jedocześnie – w związku z epidemią – spotkania nie odbywały się w dużych grupach. Po naszej stronie zapewniono duże zespoły konsultacyjne, składające się m.in. z naszych projektantów i wykonawców.

Do pierwotnych tras zebraliśmy łącznie ponad czterysta uwag. Znakomita większość trafiła do nas podczas rozmów z mieszkańcami w punktach informacyjnych, ale także poprzez infolinię projektową i skrzynkę kontaktową. Wiele z uwag zostało uwzględnionych.

Projektowanie infrastruktury liniowej to duże wyzwanie społeczne, środowiskowe i inżynierskie, zwłaszcza gdy dotyczy zupełnie nowych linii. Z 250 km zdecydowana większość poprowadzona będzie w lasach. To naturalna zasłona dla linii – projektanci starają się do minimum ograniczyć ingerencję w otwarte przestrzenie, na których infrastruktura bardziej rzuca się w oczy. Linie zaprojektowano w taki sposób, aby omijały zwarte skupiska zabudowy. Na ile to możliwe prowadzono je terenami rolniczymi, o mniejszym potencjale budowlanym.

Efekt prac można zobaczyć na interaktywnej mapie, zamieszczonej pod tym linkiem.

Trwa jeszcze inwentaryzacja środowiskowa. W zależności od jej końcowych wyników, trasy linii mogą ulec jeszcze niewielkim przesunięciom. Na tym etapie nie przewidujemy innych zmian przebiegów. Nadal możliwe są jednak drobne korekty dotyczące miejsc posadowienia słupów. W razie takiej potrzeby – prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, z wykorzystaniem adresu pomorzedajemoc@pse.pl lub infolinii – tel. 887 778 992 (działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00).