Przejdź do menu Przejdź do treści

Prace geologiczne na trasie linii Mikułowa-Świebodzice – najważniejsze informacje

Planujemy aktualnie wykonanie badań geologicznych. Firma ZWSE Rzeszów ma za zadanie sprawdzić możliwość zlokalizowania słupów linii w miejscach wyznaczonych przez projektantów. Poniżej przedstawiamy krótki materiał informacyjny w formie pytań i odpowiedzi. Jeżeli będą mieli Państwo inne wątpliwości – prosimy o kontakt pod numerami podanymi na końcu tekstu.

  • Kto będzie prowadził badania?

Prace badawcze będą wykonywali specjaliści – geolodzy działający w ramach firmy ZWSE Rzeszów, Za wcześniejsze pozyskanie zgód na przeprowadzenie badań także są odpowiedzialni są pracownicy firmy ZWSE Rzeszów.

  • Jak wyglądają takie badania? Ile czasu zajmują?

Na każdym projektowanym stanowisku słupa prace związane z wierceniem zajmują z reguły jeden dzień (od 4 do 10 godzin), w ciągu którego wykonuje się 1 lub 2 wiercenia na głębokość od 10 m (przy dobrych warunkach gruntowych) do 20 m (przy złych warunkach gruntowych). Dodatkowo jeden dzień (do 6 godzin) potrzebny będzie na wykonanie tzw. sondowanie. W przypadku natrafienia płytko na skały może zaistnieć konieczność ponownego przyjazdu do punktu celem poboru rdzenia skał do badań. Na działce, na której projektowane jest stanowisko słupa, geolodzy pojawiają się więc dwa lub trzy razy, najczęściej w odstępie kilku tygodni. Wykonanie wszystkich badań potrwa kilka miesięcy od momentu uzyskania pozwoleń na wejście w teren – w zależności m.in. od warunków atmosferycznych.

  • Jaka będzie średnica odwiertu?

Średnica odwiertu jest uzależniona od sprzętu, którym zostanie wykonane badanie. Będzie to przedział od 5 do 15 cm. Po wierceniu i pomiarach, otwór jest zasypywany ziemią z odwiertu.

  • Ile będzie odwiertów na stanowisku słupa?

To zależy od rodzaju słupa, który został zaprojektowany w danym miejscu. Jeśli jest to słup załomowy/mocny, to wykonuje się 2 odwierty na krawędzi i jedno sondowanie. Jeśli jest to słup przelotowy, wykonuje się 1 odwiert i przy odwiercie jedno sondowanie w odległości nie większej niż 2 m od wywierconego otworu.

  • Jak dużo miejsca potrzeba podczas realizacji odwiertów?

Jest to ok 10 m2. Do tej powierzchni trzeba doliczyć miejsce pod samochód i sprzęt oraz drogę dojazdową do miejsca badań.

  • Jaki sprzęt będzie używany do badań?

Na potrzeby wierceń klasycznych będzie to tzw. wiertnica typu pick-up (zabudowana na tym pojeździe), pojazd terenowy z przyczepą zabudowaną wiertnią lub pojazd specjalny typu Unimog w zależności od warunków terenowych. Na potrzeby odwiertów rdzeniowanych będzie to pojazd unimog z pojazdem dostawczym dostarczającym osprzęt typu IVECO. Do sondowania będzie wykorzystywana sonda, która dojeżdża w pobliże miejsca badania samochodem terenowym (sonda przenośna) lub dla cięższego rodzaju sond będzie transportowana półciężarówką albo małą ciężarówką, a następnie samodzielnie – na gąsienicach (tylko w nielicznych sytuacjach).

  • W jakich godzinach będą wykonywane prace? Czy będą głośne?

Przy najczęściej stosowanym wierceniu mechaniczno-obrotowym i sondowaniu występuje hałas o natężeniu około 70-80 dB w odległości kilku metrów od źródła hałasu (istotną sprawą jest, żeby w przypadku odwiedzin ekip wiercących zachować tę odległość od maszyny wiercącej ze względów bezpieczeństwa). Prace badawcze wykonuje się godzinach 7:00 – 19:00.

  • Czy po badaniach geologicznych zostaje coś w terenie (paliki, rury, chorągiewki itp.)?

Zdarza się, że po odwierceniu otworu zostawiany jest palik dla ekipy sondującej, która pojawia się na działce po kilku dniach. Ekipa sondująca po wykonaniu badania wyciąga palik i wówczas na stanowisku nic nie zostaje.

  • Do jakiego rodzaju szkód może dojść podczas prac geologicznych?

Przy wjeździe na miejsce badań – jeżeli jest to pole uprawne – może nastąpić częściowe zniszczenie upraw. Jeśli grunt będzie rozmoknięty, mogą pojawić się również koleiny. Za wszelkie straty, na podstawie zawartego porozumienia, będą wypłacane odpowiednie odszkodowania.

  • Z kim się kontaktować, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości podczas prac geologów?

Osobą koordynującą prace geologów jest p. Andrzej Szałajko, tel. 608 531053. W sprawie wszelkich pytań, wątpliwości czy obaw, mogą Państwo kontaktować się także z przedstawicielem Inwestora – p. Aleksandrem Maicherem (tel. 780 047 118).

 

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/liniamikulowaswiebodzice/