Przejdź do menu Przejdź do treści

Uzyskanie zgód właścicieli na budowę linii 400 kV SE Choczewo – SE Gdańsk Przyjaźń

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przystępują do kolejnego etapu prac – mającego na celu uzyskanie zgód Właścicieli na posadowienie na ich nieruchomościach linii elektroenergetycznej 400 kV relacji SE Choczewo – SE Gdańsk Przyjaźń.

Pełnomocnicy PSE przedstawią Właścicielom  ofertę wynagrodzenia finansowego za ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu to rozwiązanie prawne, które określa w jaki sposób PSE będą mogły korzystać z nieruchomości, aby wybudować i eksploatować linię elektroenergetyczną. Tytuł własności oraz przeznaczenie terenu nie ulegną zmianie. Na nieruchomości zostanie ustanowiony tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii), w obrębie którego zostaną posadowione słupy elektroenergetyczne oraz zawieszone przewody linii. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego indywidualnie dla każdej nieruchomości – z uwzględnieniem m.in. jej przeznaczenia, klasy gruntu oraz zajętego obszaru.

Ponieważ budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – SE Gdańsk Przyjaźń jest przedsięwzięciem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, została ujęta w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawie przesyłowej). Oznacza to, że w przypadku braku możliwości ustanowienia służebności przesyłu, wspomniane ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz PSE może zostać ustanowione w trybie administracyjnym. W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie ustalone przez Wojewodę Pomorskiego i wypłacone przez PSE dopiero po zakończeniu inwestycji.

Spotkania rozpoczną się w kwietniu. W celu przedstawienia szczegółów oferty,  PSE zaproponują każdemu Właścicielowi bezpośrednie rozmowy, które mogą się odbyć w dogodnym terminie i miejscu – również on-line, za pośrednictwem komunikatorów Skype lub MS Teams. Prowadzić je będą pełnomocnicy Inwestora z firmy Agencja Promocji Inwestycji, którzy na zlecenie PSE realizują proces uzgodnień z Właścicielami nieruchomości objętych przedsięwzięciem.