Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakończyliśmy modernizację linii 220 kV Kozienice – Mory – Piaseczno

Zakończyliśmy prace związane z wymianą przewodów na relacji Kozienice-Mory-Piaseczno. W ramach przeprowadzonej modernizacji, na linii wymieniony zastał przewód odgromowy, który zabezpiecza ją przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy. Jest on rozciągnięty pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii.

Modernizacja linii przyczyniła się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększyła się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie.