Przejdź do menu Przejdź do treści

Niecodzienna lekcja elektrotechniki dla uczniów piątej klasy Technikum Elektrycznego ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy z Mińska Mazowieckiego

W środę, 18 października br. uczniowie piątej klasy Technikum Elektrycznego ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy z Mińska Mazowieckiego spotkali się z naszymi przedstawicielami i wykonawcy na budowie linii 400 kV łączącej stacje elektroenergetyczne w Ostrołęce i Stanisławowie.

Uczniowie Technikum pod opieką nauczyciela przedmiotów elektrycznych przyjechali do bazy wykonawcy linii w Strachówce, a potem na plac budowy w gm. Jadów, gdzie realizowano etap prac polegający na podwieszaniu przewodów między 70 metrowymi słupami.

Dyrektor projektu, Tomasz Godlewski reprezentujący głównego konsorcjanta  – Elfeko S.A. z Gdyni, opowiedział  o największych wyzwaniach przy projektowaniu budowy nowych  linii elektroenergetycznych związanych z oczekiwaniami społecznymi i wymaganiami środowiskowymi, z których wynika konieczność omijania i oddalania się od zabudowań mieszkalnych oraz cennych obszarów przyrodniczych, w czym pomogła specjalistyczna firma, która przez rok prowadziła tzw. inwentaryzację środowiskową. Wspomniał przy tym również o blisko setce spotkań informacyjnych i konsultacyjnych, jakie wykonawca linii przeprowadził z mieszkańcami na trasie inwestycji, a także o indywidualnych rozmowach i rokowaniach z 2400 właścicielami działek, przez które przeprowadzono  inwestycję. To była odpowiedź na pytanie gości, dlaczego takiej linii nie można wytyczyć w linii prostej. 

Inżynierowie Wojciech Gruk i Wojciech Pakulnicki, kierownicy budowy z firmy Eltel Networks Energetyka z Olsztyna zapoznali gości z aspektami technicznymi budowy i jej przygotowania oraz zaprezentowali wykorzystywany sprzęt w stosowanej technologii podwieszania przewodów na słupach elektroenergetycznych. 

„Przewody nigdy nie mogą mieć styczności z podłożem; z jednej strony wciąga je się np. z użyciem wciągarki lub drona, z drugiej hamowniki utrzymują i kontrolują właściwe naprężenie przewodów. Żeby zamontować 1800 km przewodów, a tyle trzeba przy budowie linii długości około 100 km, należy postawić 230 słupów, a każdy „zakotwiczyć” w ziemi fundamentami, które ważą 1200 ton. Każdy!”.

Łukasz Ziembiński z PSE opowiedział o znaczeniu realizowanych przez Spółkę inwestycji strategicznych w Krajowym Systemie Energetycznym i  przygotowywanych oraz planowanych inwestycjach, które będą odpowiadały na potrzebę przesyłania energii z farm wiatrowych na północy Polski.

Uczniowie z Mińska Mazowieckiego dowiedzieli się, że Wykonawcy PSE, trzy firmy: Elfeko, Eltel i SPIE realizują inwestycję między Ostrołęką a Stanisławowem od połowy 2018 roku. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na grudzień tego roku.