Przejdź do menu Przejdź do treści

Rozpoczynamy badania geologiczne – projekt dla wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych

Rozpoczynamy badania geologiczne na trasach nowych linii elektroenergetycznych.

Pozyskane w ten sposób dane potwierdzą możliwość posadowienia słupów w zaprojektowanych lokalizacjach i pozwolą zastosować odpowiednie typy fundamentów.

Inwestor kontaktował się pisemnie z właścicielami działek leżących na trasie linii projektowanych na Pomorzu z prośbą o udzielenie zgody na wejście na teren nieruchomości oraz uzgodnienie sposobu, zakresu i terminu korzystania z nieruchomości.

W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi, stosujemy rozwiązania administracyjne wynikające z przepisów ustawy z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawy przesyłowej).  Pełnomocnicy inwestora występują z wnioskami do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Więcej informacji na temat badań geologicznych znajdą Państwo w zakładce Inwestycje / Badania geologiczne.