Przejdź do menu Przejdź do treści

Ponad 200 grantów na realizację projektów społecznych

Ogłoszono laureatów piątej edycji programu grantowego Wzmocnij Swoje Otoczenie. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy terenów, na których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Spółka zarządza prawie 16 tys. km linii przesyłowych najwyższych napięć, a jej infrastruktura jest obecna w ponad 1000 gmin w całej Polsce.

W tym roku granty w wysokości do 20 tys. złotych trafią do urzędów gmin, fundacji i stowarzyszeń, szkół, przedszkoli, bibliotek, lokalnych ośrodków kultury i sportu oraz ochotniczych straży pożarnych działających na terenie ponad 160 samorządów.

„Od 4 lat wspieramy oddolne inicjatywy społeczne w obszarach zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego. Zainteresowanie programem rośnie z roku na rok, co pokazuje, że potrzeby mieszkańców wsi i miasteczek nadal są duże. Nasze granty pozwalają lokalnym liderom, działaczom, aktywistom realizować projekty, które trafnie odpowiadają na lokalne potrzeby i podnoszą jakość życia mieszkańców” – mówi Joanna Zając z zespołu komunikacji społecznej Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

Na liście laureatów znalazło się m.in. ponad 40 Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają środki na zakup specjalistycznego sprzętu do ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, niezbędnego wyposażenia OSP oraz urządzeń do ratowania zdrowia i życia, jak defibrylatory.

Wiele projektów dotyczy rozwoju wspólnych przestrzeni dla mieszkańców. Oprócz modernizacji placów zabaw, boisk szkolnych i lokalnych miejsc wypoczynku, pojawiły się również nowe pomysły m.in. plenerowy kącik czytelniczy z dostępem do audiobooków.

Pełna lista laureatów oraz więcej informacji o programie na www.wzmocnijotoczenie.pl

O naborze wniosków do Programu informowaliśmy w marcu – m.in. za pomocą poniższego materiału video.