Przejdź do menu Przejdź do treści

Przygotowanie do II Etapu prac na stacji Lublin Systemowa

Kontynuujemy dialog z właścicielami gruntów niezbędnych do docelowej rozbudowy stacji Lublin Systemowa. We wrześniu 2023 roku właściciele, od których musimy pozyskać nieruchomości w celu powiększenia terenu stacji, otrzymali od nas pisma informujące o dalszych krokach. Zostały wykonane również niezbędne pomiary geodezyjne działek.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjalublinsystemowa/