Przejdź do menu Przejdź do treści

Dajemy Pomorzu Moc Do Działania

Nowa łódź ratunkowa dla strażaków czy modernizacja placu zabaw dla dzieci, to tylko niektóre z projektów zrealizowanych w ramach wsparcia z programu grantowego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku mieszkańcy pomorskich gmin otrzymali granty w wysokości ponad 180 tys. zł na inicjatywy społeczne, z których łącznie skorzysta nawet 75 tys. osób.

W ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, PSE oferują wsparcie finansowe dla projektów, które pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców gmin, na terenie których powstaje nowa infrastruktura elektroenergetyczna. O grant w wysokości do 20 tys. zł ubiegać się mogą same gminy oraz ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. W tym roku w ramach programu wsparcie otrzymały:

  • Gmina Choczewo – projekt wymiany okien w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie, w celu poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz wzmocnienia efektywności energetycznej placówki,
  • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie – projekt zakupu i montażu ławek oraz tablic informujących o walorach turystycznych gminy,
  • Gmina Gniewino – projekt poprawy warunków sanitarnych na krytej pływalni w Gniewinie wraz z ich dostosowaniem do wymogów sanepidu,
  • Gmina Krokowa – projekt modernizacji placu zabaw w Wierzchucinie,
  • Gmina Polanów – projekt wytyczenia gminnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej,
  • Gmina Żukowo – projekt zakupu środków ochrony osobistej,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie – projekt zakupu łodzi ratunkowej do akcji ratowniczych w regionie.

PSE decydując o udzieleniu wsparcia biorą pod uwagę inicjatywy, które wprowadzają pozytywne i trwałe zmiany w otoczeniu, służą lokalnym społecznościom i jednocześnie pozostaną z nimi przez długie lata.

Jeden z projektów zrealizowany w ubiegłym roku ze środków programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Do programu można zgłaszać pomysły m.in. w kategoriach: zdrowie i opieka medyczna, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, oświata oraz z zakresu ochrony środowiska. Kolejna edycja ruszy w połowie 2021 roku.

 

Więcej informacji o programie na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl