Przejdź do menu Przejdź do treści

Zmieniamy wykonawcę budowy stacji 220/110 kV Nysa

Przygotowujemy przetarg na sfinalizowanie projektu budowy pn. „Budowa linii 220 kV Nysa – nacięcie Ząbkowice-Groszowice wraz z budową stacji 220/110 kV Nysa”. Nowy wykonawca powinien rozpocząć prace budowlane w trzecim kwartale bieżącego roku. Nowa infrastruktura elektroenergetyczna w Nysie pomoże zaspokoić dostawy energii niezbędnej do realizacji inwestycji w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Ze względu na znaczące opóźnienia w realizacji zleconych prac, odstąpiliśmy 3 listopada 2021 r. od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót budowlano-montażowych.

Rozpoczęliśmy przygotowania do przetargu, w którym zostanie wyłoniony nowy wykonawca. W pierwszym kwartale 2022 r. planujemy ogłoszenie postępowania przetargowego. Wyłoniony wykonawca dokończy budowę nyskiej stacji elektroenergetycznej. Prace mają być wznowione we wrześniu 2022 r.

Nowa infrastruktura stacyjna w Nysie jest potrzebna m.in. ze względu na planowane przyłączenia do sieci odbiorców lokujących swoje przedsięwzięcia biznesowe na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach. Do tej pory, zgodnie z umową przyłączeniową, pomyślnie udało się zapewnić wolumen dostaw energii zaplanowany na I i II etapie budowy zakładów produkcyjnych.

Wspólnie z  lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej prowadzimy prace nad dostosowaniem terminarza dalszych prac niezbędnych w III etapie inwestycji.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjanysa/