Przejdź do menu Przejdź do treści

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości na trasie linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice

Zgodnie z informacją, przekazywaną Państwu podczas spotkań konsultacyjno-informacyjnych, naszą intencją jest ustalenie warunków realizacji inwestycji za zgodą Właścicieli nieruchomości. Dokładamy wszelkich starań, aby wypracować obustronne porozumienie. W tym celu nasi Pełnomocnicy  przeprowadzają z każdym Właścicielem rokowania, w ramach których dążą do uzyskania zgody na ustanowienie służebności przesyłu na danej nieruchomości, na satysfakcjonujących strony warunkach.

W konsekwencji panującej w kraju sytuacji epidemicznej i rządowych zaleceń dotyczących zachowania dystansu społecznego, praktyczne możliwości realizacji tego procesu zostały istotnie ograniczone. Mając na uwadze Państwa zdrowie, a także bezpieczeństwo naszych pracowników, nie możemy przeprowadzić indywidualnych spotkań z Właścicielami w zapowiadanym terminie.

Ze względu na konieczność realizacji inwestycji, która ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego regionu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, podjęliśmy decyzję o zastosowaniu na obecnym etapie inwestycji rozwiązań przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Przywołane przepisy umożliwiają inwestorowi uzyskanie prawa do realizacji prac budowlanych na wskazanych nieruchomościach w oparciu o decyzję lokalizacyjną wydaną przez właściwego wojewodę. Na wniosek PSE, Wojewoda Dolnośląski poinformuje każdego Właściciela o objęciu należącej do niego nieruchomości decyzją lokalizacyjną oraz o wprowadzeniu odpowiednich wpisów w jej księdze wieczystej. Pragniemy wyjaśnić, że opisany administracyjny tryb pozyskania praw do posadowienia instalacji przesyłowych na nieruchomościach nie wyklucza możliwości polubownego zawarcia z nami umowy służebności przesyłu oraz uzyskania przez Właściciela z tego tytułu stosownego wynagrodzenia. Nasi Pełnomocnicy przeprowadzą rokowania z Właścicielami, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju, jednak nie wcześniej niż na przełomie 2021/22 roku.

Zdajemy sobie sprawę, że taka formuła realizacji inwestycji może rodzić pytania z Państwa strony. Z myślą o tym, uruchomiliśmy dla Państwa infolinię pod numerem +48 32 257 89 96, w ramach której nasi pracownicy będą starali się odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania. Infolinia będzie czynna codziennie, w godzinach 8:00-14:00.

Za jej pośrednictwem można także zgłaszać chęć zawarcia umowy z PSE w dogodnym dla Państwa terminie. Liczymy, że publiczny cel inwestycji jakim jest przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne oraz świadomość wyjątkowości panującej sytuacji, pozwolą zrealizować inwestycję w atmosferze obopólnego zrozumienia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby wypracować porozumienie z każdym Właścicielem nieruchomości na trasie linii.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/liniamikulowaswiebodzice/