Przejdź do menu Przejdź do treści

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa

Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Ząbkowice-Groszowice jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Faza 1 Budowa linii Nysa – nacięcie Ząbkowice Groszowice wraz z budową stacji Nysa”, na realizację którego PSE S.A. podpisały umowę o dofinansowanie.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjanysa/