Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybraliśmy ofertę na modernizację stacji 220/110 kV Adamów

15 marca 2024 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę firmy Elektrotim S.A. w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania „Modernizacja stacji 220/110 kV Adamów „Etap 2a – Rozbudowa rozdzielni 220 kV i 110 kV w stacji 220/110 kV Adamów dla przyłączenia BGP Adamów”.