Przejdź do menu Przejdź do treści

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” w Gminie Sulejówek

Wzmocnij Swoje Otoczenie to program grantowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych, którego celem jest wsparcie finansowe projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, czy bezpieczeństwem. Inicjatywa skierowana jest do gmin w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

Obecnie realizowane są projekty w ramach V edycji Programu. Wśród wspieranych przesięwzięć znalazły się również projekty realizowane w Gminie Sulejówek.
Granty w wysokości do 20 tys. złotych pozyskały: Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku na zakup wyposażenia do kącika odpoczynku w budynku szkolnym, Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku na zakup nowych mebli, a Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku na remont łazienki.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjamilosna/