Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępy prac w czerwcu na stacji Miłosna

W mijającym miesiącu zrealizowano kolejne prace na terenie stacji Miłosna. W ostatnich tygodniach prowadzono roboty związane m.in. z budową przepustu drogowego i budową drogi na rozdzielni 220 kV. Ponadto przeprowadzono demontaż drogi i pozostałej infrastruktury na terenie uwalnianym pod projektowane RCPD.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjamilosna/