Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępy w pracach na stacji 220/110 kV Nysa

W listopadzie na terenie stacji elektroenergetycznej Nysa realizowano prace związane z:

  • zabudową fundamentów na rozdzielni 110 kV,
  • budową stanowisk autotransformatorów AT1 i AT2,
  • budową budynku technologicznego.

Równolegle prowadzono prace projektowe oraz dostawy inwestorskie. Teren pooddawany jest makroniwelacji. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej i ogrodzenia granicznego. Kontynuowana jest również realizacja spraw formalno-prawnych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjanysa/