Przejdź do menu Przejdź do treści

Przebieg prac w maju na stacji Miłosna

W mijającym miesiącu zrealizowano kolejne prace na terenie stacji Miłosna, w tym  m.in. zakończono budowę linii kablowej w kierunku Ostrołęka.  Wykonano także w demontaż oszynowania, aparatury i konstrukcji wsporczych na terenie uwalnianym pod RCPD. Równolegle prowadzono prace m.in. w zakresie budowy drogi na rozdzielni 220 kV, budowy przepustu drogowego żelbetowego na rozdzielni 220 kV oraz budowy opaski z kostki betonowej wokół bud. techn. „A”.  Jednocześnie odbył się montaż zadaszenia wejścia do budynku techn. „A”.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjamilosna/