Przejdź do menu Przejdź do treści

Przygotowania do budowy rozdzielni 400 kV na stacji Miłosna

W ramach rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna prowadzone są dalsze prace projektowe. Trwają też przygotowania do rozpoczęcia prac związanych z budową rozdzielni 400 kV.

Rozbudowana stacji Miłosna ma znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w północno-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjamilosna/