Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykonawca robót budowlano-montażowych na stacji 220/110kV Nysa

Wykonawcą robót budowlano-montażowych w drodze przetargu publicznego zostało wybrane konsorcjum firm ENERGO – SYSTEM S.A. i MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spółka Jawna. Prace budowlane mogą się odbyć na bazie uzyskanej 30 września 2020 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzki decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczną się w pierwszym kwartale 2021 r.

Więcej na temat inwestycji https://inwestycje.pse.pl/stacjanysa/